Ronald Vennik wordt griffier in Heiloo

Ronald Vennik wordt griffier in Heiloo

Wethouder Ronald Vennik (PvdA) stopt na de verkiezingen als wethouder en wordt hoogstwaarschijnlijk  raadsgriffier in de gemeente Heiloo. Deze opmerkelijke stap heeft de PvdA Velsen bekend gemaakt.

In een bericht aan de leden van de afdeling van zijn partij schrijft de 57-jarige Vennik dat hij al eerder had aangegeven, dat hij los van de uitkomst van de komende verkiezingen en coalitievorming geen derde termijn als wethouder in Velsen ambieert.

‘Via deze weg wil ik u melden dat de gemeenteraad van Heiloo voorgesteld wordt om mij tot griffier te benoemen’, aldus de verheugde wethouder. ‘Ik kijk er naar uit om vanuit een andere rol en verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de lokale democratie en het lokale bestuur.’

De voorgestelde benoeming, waarmee de raad van Heiloo hoogstwaarschijnlijk instemt, gaat in per 1 mei. Tot die tijd blijft Ronald Vennik wethouder in Velsen, zolang er nog geen nieuw college is.

De in IJmuiden wonende Vennik was van 2002 tot 2005 raadslid voor Velsen Lokaal. Hij stapte over naar de PvdA, waarvoor hij van 2006 tot 2010 in de gemeenteraad zat. Vervolgens werd hij wethouder met de belangrijke portefeuille financiën. Sinds 2014 is Ronald Vennik verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer, informatiemanagement, grondzaken & vastgoed en facilitaire zaken.