Beterschap beloofd in WMO- en leerlingenvervoer

Beterschap beloofd in WMO- en leerlingenvervoer
Foto Jutter/Hofgeest

Het personenvervoer van kwetsbare groepen en leerlingen kende dit jaar grote problemen. De busjes komen veel te laat of helemaal niet. Aanbieder RegioRijder belooft beterschap in het nieuwe jaar.

RegioRijder begon in 2017 als zogenaamde Wmo-vervoerder in deze regio. Sinds september is hier het leerlingenvervoer aan toegevoegd. Het doel van het gecombineerde systeem was het realiseren van efficiënt en kwalitatief hoogstaand doelgroepenvervoer. Toch zijn er dus problemen gerezen, onder andere door een gebrek aan (vaste) chauffeurs en door niet goed op elkaar afgestemde vervoerssystemen.

RegioRijder heeft inmiddels in opdracht van de betrokken gemeentebesturen een aantal maatregelen opgesteld, zoals het werven van nieuwe chauffeurs, het verbeteren van het klantcontact en de klachtafhandeling, het verbeteren van de routes en planning, het verbeteren van het contact tussen de vervoercentrale en de vervoerders en het verduidelijken van de instructies en informatie aan chauffeurs. Dit alles moet vanaf januari 2018 leiden tot structurele verbeteringen.