Een herdenkingsboom voor pastor Fons Captijn

Een herdenkingsboom voor pastor Fons Captijn
Foto RTV Seaport / Chris Hoppenbrouwer

Onder grote belangstelling werd ter nagedachtenis aan pastor Fons Captijn op zaterdag 2 december een boom geplant voor de Naaldkerk in Santpoort. Voorafgaande aan het planten van de herdenkingsboom werd een eredienst gehouden. Aan alle bezoekers werd een papieren ster uitgereikt waarop een een toepasselijk woord geschreven kon worden.

De geliefde pastor overleed op 26 september na een kort ziekbed. Captijn was in Santpoort en Velserbroek alom gezien vanwege diens betrokkenheid, humor en geloofsopvattingen. Als pastor zette hij zich met grote inzet in voor de plaatselijke gemeenschap. Hij trok zelfs de aandacht van de landelijke pers door auto’s, fietsen en rollators in te zegenen.

01-Pastor Captijn Boom As =5104 03-Pastor Captijn Boom As =5116 10-Pastor Captijn Boom As =7846 08-Pastor Captijn Boom As =7845 02-Pastor Captijn Boom As =5114 09-Pastor Captijn Boom As =5149 07-Pastor Captijn Boom As =5133 06-Pastor Captijn Boom As =5129 05-Pastor Captijn Boom As =5125 04-Pastor Captijn Boom As =5122
<
>
Foto RTV Seaport / Chris Hoppenbrouwer
%d bloggers liken dit: