Geliefde pastor krijgt boom in Santpoort

Geliefde pastor krijgt boom in Santpoort
FOTO : RTV Seaport / Ron Pichel

Ter herinnering aan Fons Captijn wordt op 2 december voor de Naaldkerk in Santpoort-Noord een boom geplant. Deze geliefde pastor overleed op 26 september na een kort ziekbed.

Captijn was in Santpoort en Velserbroek alom gezien vanwege diens betrokkenheid, humor en geloofsopvattingen. Als pastor zette hij zich met grote inzet in voor de plaatselijke gemeenschap. Hij trok zelfs de aandacht van de landelijke pers door auto’s, fietsen en rollators in te zegenen.

Voorafgaande aan het planten van de herdenkingsboom wordt vanaf 11.00 uur een eredienst in de Naaldkerk gehouden. Fons Captijn heeft veel betekend voor ”zijn” parochie. Hij inspireerde niet alleen de parochianen, Captijn was er ook altijd voor andersgezinden.

Opvallend genoeg achtte hij als pastor de gemeenschap belangrijker dan kerkelijke leer en hiĆ«rarchie. Zijn grootste, herderlijke zorg door de jaren heen was het bijeen houden van de geloofsgemeenschap. Een van zijn gevleugelde uitspraken was: ,,Als het niet om mensen gaat, dan gaat het over helemaal niets.”

Deze zin is ook de titel van het boek, dat Captijn vlak voor zijn overlijden heeft afgerond. Waarbij zij opgemerkt dat de ondertitel van het epistel bepaald veelzeggend mag heten: ,,Een kritische kijk op kerk en geloof.”

Het boek zal na het planten van de boom voor het eerst te verkrijgen zijn. Irene Captijn, de dochter van Fons zal uit zijn werk voordragen.