Vijf raadsessies 16-11 in zes interviews

Vijf raadsessies 16-11 in zes interviews
foto RTV Seaport / Peter Denkema

Op donderdag 16 november waren er vijf raadsessies met uiteenlopende onderwerpen, die allen veel invloed hebben op de ruimtelijke ordening en het wonen, werken en recreƫren in de gemeente Velsen. Hieronder een samenvatting aan de hand van vijf korte interviews.

Raadslid Leen de Winter (CU) en steunfractielid Bas Koppes (VVD) over startdocument Handgraaf, het plan voor woningbouw aan de noordrand van Santpoort-Zuid:

Bewoner Arjen Dijksma heeft 181 handtekeningen verzameld tegen de voorgenomen bouw van 25 woningen aan de noordrand van Santpoort-Zuid:

Steunfractielid Bas de Ruig (D66) over de opzet voor een nieuw Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP):

Sessievoorzitter Hulya Kat en raadslid Jacqueline Staats (CDA) over de eindrapportage van het onderzoek naar het functioneren van recreatiegebied Spaarnwoude:

Raadslid Peter Stam (Velsen Lokaal) over de prestatie-afspraken met de woningcorporaties over (sociale) woningbouw in Velsen en zijn felle woordenwisseling met wethouder Floor Bal over de spreiding van de huisvesting van statushouders over de gemeente:

Hans Reus (woongemeenschap Santpoort-Zuid) en Marc Angevare (Katwijkse Ontwikkelmaatschappij) over de expert meeting bouwen en wonen in Velsen:

%d bloggers liken dit: