Sessie begroting 2018 in drie interviews

Sessie begroting 2018 in drie interviews

In een raadsbrede sessie is donderdagavond de begroting 2018 voor de gemeente Velsen besproken. Afgaande op de positieve en waarderende reacties van de diverse fracties, zal deze begroting in de raadsvergadering van 9 november vlot worden vastgesteld.

Er is ook reden voor tevredenheid, want de financiële situatie van de gemeente is rooskleurig. Er is ruimte voor nieuw beleid en toch blijft er voldoende weerstandsvermogen om tegenvallers op te kunnen vangen. Mogelijke donkere wolken lijken ver weg, al kunnen die vanaf 2020 zomaar opdoemen als de reserves voor de verwachte extra kosten in het sociaal domein zijn opgebruikt en het rijk niet wil bijspringen.

Raadsplein TV was aanwezig bij de begrotingssessie en sprak met wethouder Arjen Verkaik van financiën en met de raadsleden Beryl Dreijer, Leo Kwant (LGV), Robert van Koten (SP) en Iskandar Situmpul (GroenLinks). Zie hieronder in drie keer vijf minuten de belangrijkste fragmenten: