RaadspleinTV LIVE 5 oktober 2017

RaadspleinTV LIVE 5 oktober 2017

De verbinding A8-A9 en een onderzoek naar de voor- en nadelen van een gemeentelijke fusie in de IJmond. Dat waren de twee onderwerpen waarover de Velsense raadsleden donderdag 5 oktober debatteerden alvorens zij een besluit namen.

Daarnaast werden er zonder debat of stemming besluiten genomen over zaken zoals het bestemmingsplan voor de Motorhuislocatie in Santpoort-Noord, de groencompensatie voor parkeergelegenheid op het Zocherplantsoen in Velserbroek en de beleidsnota Jeugd. Over deze onderwerpen was in de raadsessies al overeenstemming bereikt.

Aan het begin van de vergadering waren toespraken en een minuut stilte voor het overleden raadslid Rob van den Brink. Aan het einde was de benoeming van Ruurd Palsma uit Haarlem tot de nieuwe griffier van Velsen.

Zie hier de integrale uitzending van Raadsplein TV inclusief commentaren en interviews met VVD-fractievoorzitter Jeroen Verwoort over Rob van den Brink, met Sander Smeets (D66) en Karel Ockeloen (PvdA) over A8-A9, met Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) over het fusie-onderzoek én met de nieuwe griffier Ruud Palsma.

%d bloggers liken dit: