Velsen is hartveilig!

Velsen is hartveilig!

Sinds kort beschikt de gemeente Velsen over een dekkend netwerk van AED-apparaten, die voor een belangrijk deel geplaatst zijn in buitenkasten. De overlevingskans van mensen die een hartstilstand krijgen neemt hierdoor toe met 50%-70%. Dit mooie resultaat is het gevolg van de inzet van een groot aantal inwoners.

Allereerst zijn dat de leden van de werkgroep die de afgelopen jaren veel inspanningen heeft verricht om bestaande AED’s te inventariseren bij bedrijven, instellingen en particulieren. Daarnaast natuurlijk de 536 (!) getrainde vrijwilligers die zich als burgerhulpverlener belangeloos inzetten. En tenslotte de vele eigenaars van AED-apparaten die hun apparaat nu ter beschikking hebben gesteld. Dankzij al deze inwoners heeft Velsen nu een dekkend netwerk.

Hoe werkt het in de praktijk?
Zodra de meldkamer via 112 een bericht krijgt van een hartstilstand op een bepaalde plek in de gemeente, gaat er een ambulance die kan op en wordt een bericht naar de smartphone van getrainde burgerhulpverleners in de buurt gestuurd. De eerste vrijwilliger die het AED-apparaat en het slachtoffer weet te bereiken, start met reanimatie en defibrillatie. Zodra de ambulance arriveert, nemen de ambulanceverpleegkundigen het over van de vrijwilliger. Zo is de kans groter dat er binnen de eerste cruciale zes minuten hulp wordt verleend.

Komende jaren
Hartveilig Wonen is het bedrijf dat in opdracht van de gemeente alle betrokken vrijwilligers en AED-bezitters heeft ondersteund. Nu het dekkend netwerk gerealiseerd is, is het van belang er voor te zorgen dat het netwerk én het vrijwilligersbestand op peil blijft. Daarom heeft de gemeente met Hartveilig Wonen een aantal afspraken gemaakt om aandacht te blijven besteden aan het netwerk, de vrijwilligers en de AED houders.

Foto: Verantwoordelijk wethouder Annette Baerveldt en eigenaar van Café Middeloo in Driehuis Kees Gerrits bij de buitenkast van Café Middeloo.

Kees Gerrits is één van de ondernemers in Velsen die zijn AED-apparaat beschikbaar heeft gesteld.