Nest torenvalken in beeld bij Tata Steel

Nest torenvalken in beeld bij Tata Steel
© Foto RTV Seaport/PR

Op het kantoorgebouw van de R&D-afdeling van Tata Steel in IJmuiden broedt een paar torenvalken. Ze hebben hun nest gebouwd in een niet meer in gebruik zijnde pijp bovenop het gebouw. Belangstellenden kunnen vanaf vandaag via de website van Tata Steel zien hoe het gaat met de jonge vogels in het nest. Ook de oeverzwaluwkolonie op het terrein van het staalbedrijf is nog steeds live te volgen.

In een wegberm vlakbij de fabriek voor verpakkingsstaal op het terrein van Tata Steel is vorige week een bijzondere ontdekking gedaan. Er staan op deze plek tussen twee wegen en een spoorlijn maar liefst honderden exemplaren in bloei van drie verschillende orchideeënsoorten: hondskruid, moeraswespenorchis en rietorchis. Dat is mede te danken aan het aanpassen van het maaibeheer van de vele wegbermen op het terrein. Er wordt waar mogelijk later gemaaid, zodat de vele plantensoorten op de site meer kansen krijgen. Samen met natuurbeheerder PWN werkt Tata Steel aan het vergroten van de soortenrijkdom op het terrein en in de aangrenzende natuurgebieden.
De jonge torenvalken en de oeverzwaluwen zijn te volgen via www.tatasteel.nl/natuurwebcam