RaadspleinTV LIVE 11 mei 2017

RaadspleinTV LIVE 11 mei 2017

De raadsvergadering van 11 mei 2017 was afwisselend en boeiend met insprekende Santpoorters over het gevaarlijke kruispunt Hagelingerweg – burgermeester Weertplantsoen (inclusief aanbieden 500 handtekeningen), vragen over de dreigende sluiting van het Witte Theater en debat en besluitvorming over onder andere de Dierenwelzijnsnota, de Kustvisie IJmuiden aan Zee, de Strategische Agenda en de IJmond samenwerking. Ook waren er diverse amendementen en moties. Raadsplein TV was er live bij, gaf commentaar en nam interviews af. Zie de integrale uitzending op www.rtvseaport.nl Uitzending Gemist.