Interview inwoner Velsen-Noord 23 maart 2017

Interview inwoner Velsen-Noord 23 maart 2017

Inspreker Leo Aardenburg (wijkplatform Velsen-Noord) reageert na afloop van de raadsessie over de huisvestingsverordening en voorrangsregeling statushouders.