‘Licht uit’ bij Tata Steel

‘Licht uit’ bij Tata Steel
'Earth hour' bij staalconcern.

Tata Steel schakelt zaterdag 25 maart van 20:30 tot 21:30 uur op zoveel mogelijk locaties de verlichting uit, om deel te nemen aan Earth Hour, de wereldwijde actie om aandacht te vestigen op energiebesparing. Het uitschakelen van licht gebeurt op locaties waar de veiligheid niet in gevaar komt.

“Wij blijven ons inzetten om het energieverbruik te reduceren”, aldus directeur Hans van den Berg. “We hergebruiken restwarmte, waardoor er minder gas hoeft te worden ingezet. Onze fabriek voor verpakkingsstaal heeft de installatie voor het smelten van tin vervangen door inductieverwarming. Dat vergt minder energie en levert ook minder energieverlies op.

“Bij een van de verzinklijnen is de procesvoering geoptimaliseerd, waardoor het aardgasverbruik is gedaald. Bij de andere twee voeren we dezelfde verbetering door. We blijven focussen op reduceren van energie in het belang van het klimaat en het is ook goed voor ons bedrijfsresultaat. Kortom: energie besparen levert duurzame winst op voor het milieu én voor Tata Steel.”