Reddingsbrigade-Reddingsvloot: samen 160 jaar

Reddingsbrigade-Reddingsvloot: samen 160 jaar
FOTO: Nationale Reddingsbrigade

De Tweede Kamerleden Ockje Tellegen en Leendert Lange brengen maandag 30 januari een werkbezoek af aan het Landelijk Bureau van de Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden. Hiermee staan ze stil bij de jubilea van beide organisaties: Reddingsbrigade Nederland 100 jaar en de Nationale Reddingsvloot 60 jaar.

Naar aanleiding van de overstromingsramp in Zeeland in de nacht van 31 januari op 1 februari in 1953 is destijds in de jaren daarna de Nationale Reddingsvloot opgericht. Deze Nationale Reddingsvloot, bestaande uit 90 vaartuigen, speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebied en evacuatie doeleinden, wordt bemand door 1.000 professioneel opgeleide vrijwilligers en is 365 dagen per jaar 24/7 binnen één uur na oproep inzetbaar. Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak t.a.v. evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen.
De Kamerleden willen zich maandagochtend laten informeren over de Nationale Reddingsvloot en de inzet daarvan in tijden van een overstromingsramp en de huidige stand van zaken van de discussie met de Veligheidsregio’s omtrent het behoud van de Nationale Reddingsvloot.