Wintervogel centraal tijdens Natuurdag

Wintervogel centraal tijdens Natuurdag
De ijsvogel. Foto: Joke Huijser-Spekken.

Vogelaars brachten de afgelopen winters vogels in de Noord-Holland in kaart. Dit staat in een themanummer van natuurblad Tussen Duin & Dijk. Tijdens de 9e Natuurdag krijgt gedeputeerde Jack van der Hoek het eerste exemplaar. De Natuurdag is zaterdag 19 november in Amsterdam.

Tijdens de wintertellingen voor de Vogelatlas zijn 235 soorten vastgesteld. Meest wijdverspreid zijn kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, buizerd, aalscholver, torenvalk, wilde eend, zwarte kraai, spreeuw, roodborst, ekster, grauwe gans, kuifeend, meerkoet en kramsvogel. In de winters van 1978-1983 werden 217 soorten gemeld. Korhoen en kuifleeuwerik zijn respectievelijk in 1984 en 2002 voor het laatst in Noord-Holland gezien.

De toegang tijdens de Natuurdag (van 10 tot 16 uur) is gratis in gebouw Aristo, tegenover Station Amsterdam Sloterdijk. Vanaf dit station is het 2 minuten lopen. Het navigatieadres is Tempelhofstraat 2, 1043 EC, Amsterdam. Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl/natuurdag