Natuurwerkdag in Middenduin

Natuurwerkdag in Middenduin
Middenduin bij Overveen.

Het is zaterdag 5 november werkdag in natuurgebied Middenduin bij Overveen. Zagen/knippen/uitsteken van abelen en vogelkers in Middenduin om de bijzondere duinvegetatie weer een kans te geven; om zo de natuurwaarde verder te vergroten.

Middenduin is een gebied met bos, open duin en steile hellingen. Het kent een rijke cultuurhistorie en dankt zijn naam aan het gehuchtje Middenduin, waar nu de duinboerderij aan de Zeeweg ligt. De Zanderij was bollenland tot 1992, maar is nu bloemrijk grasland (zie foto) dankzij bewuste verschraling. De verhoogde waterstand bracht bijzondere soorten zoals de parnassia, moeraswespenorchis en ratelaar. De ijsvogel broedt er.

Meewerken kan. Ervaring is niet vereist. Verzamelen om 9:30 uur op de parkeerplaats van Kraantje Lek, Duinlustweg 22, Overveen. De werkdag duurt tot 15 uur. Informatie bij Marc van Schie, 06-22 5757 48, aanmelden via ivnzk.natuurwerk@gmail.com Of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.