Auto’s zegenen bij Naaldkerk

Auto’s zegenen bij Naaldkerk

De Naaldkerk in Santpoort-Noord is zondag 3 juli de locatie waar chauffeurs hun wagen kunnen laten zegenen. Het betreft hier een jaarlijks gebruik dat stamt uit het begin van de vorige eeuw. Elders in het land zijn ook motor- en tractorzegeningen.

Tijdens deze jaarlijkse autozegening bij de Naaldkerk op de Frans Netscherlaan 12 kunnen automobilisten met hun auto de zegen krijgen uit naam van Sint Christoffel, die bekend staat als de beschermheilige van het verkeer. Na de kerkdienst, die om 11:00 uur plaatsheeft, deelt pastor Fonds Captijn de zegen uit.

Autozegening is een gebruik binnen de rooms-katholieke kerk. De ‘heilige Christoffel’, waarvan het historisch bestaan wordt betwijfeld, is de patroon van de reizigers. De meeste autozegeningen vinden plaats omstreeks 24 juli, de feestdag van Christoffel.