Raadsplein TV: Sessies 19 mei

Raadsplein TV: Sessies 19 mei

Bestemmingsplan Averijhaven stond op de agenda van deze Raadsessie.
De raad heeft een startdocument en bijbehorende notitie ´Reikwijdte en Detailniveau´ vastgesteld voor het opstellen van het bestemmingsplan respectievelijk milieueffectenrapportage.