Sloop- en baggerlawaai

Sloop- en baggerlawaai
Foto: Chris Hoppenbrouwer

Baggerwerkzaamheden, die tot en met juli worden uitgevoerd, zorgen voor geluidsoverlast. Dit blijkt uit een tweede geluidsontheffing die aannemersconsortium OpenIJ heeft aangevraagd, zo meldt de IJmuider Courant vandaag. De ontheffing werd aangevraagd bij de Omgevingsdienst NZKG en heeft te maken met de bouw van de nieuwe zeesluis.

In de beschikking die de omgevingsdienst ter inzage heeft gelegd staat dat de ontheffing, indien deze wordt verleend, geldt voor baggerwerk in de avond- en nachturen en op zon- en feestdagen. De ontheffing betreft tevens bouw- en sloopwerk overdag. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is het adres waar men kan aankloppen voor meer informatie inzake alle vergunningen die worden verstrekt.

De sloop van het voormalige havenkantoor heeft lang op zich laten wachten. Dat had alles te maken met de onder dit gebouw aangetroffen ‘fundering’. Er was namelijk een bunker aangetroffen en die bleek niet van Rijkswaterstaat te zijn. De eigenaar is defensie en ook die moest een akkoord geven om over te kunnen gaan tot het slopen ervan.