Tekorten bij Stichting Welzijn Velsen

Tekorten bij Stichting Welzijn Velsen

Grote tekorten bij Stichting Welzijn Velsen, directeur vervangen

Stichting Welzijn Velsen (SWV) zit in de problemen. De omvangrijke welzijnsorganisatie, onder andere verantwoordelijk voor de buurtcentra, het jongerenwerk, de peuterspeelzalen en het servicecentrum vrijwilligerswerk, kampt met aanzienlijke tekorten.

Dit melden zowel voorzitter R.Tromp van SWV in een brief aan relaties als B&W in een collegebericht. Welzijnswethouder Te Beest geeft in dit bericht aan dat de gemeente Velsen een groot belang heeft bij een stabiele welzijnsorganisatie, zeker in het huidige tijdperk van transformatie in het sociaal domein. Daarom heeft het college opdracht verleend om onderzoek te laten doen.

Voorzitter Tromp doet geen mededeling over de omvang van het tekort. Wel geeft hij aan dat zijn bestuur nu bezig is om de precieze oorzaak en aard van dit tekort te achterhalen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen.

Directeur Allart van Deventer heeft inmiddels plaats moeten maken voor Nora Azarkan, die tevens directeur is van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB). De twee IJmondse welzijnsorganisaties zijn al langere tijd in overleg over een fusie. Azarkan zal de komende drie maanden als ad interim directeur SWV leiden en nader onderzoek verrichten, om vervolgens voorstellen te doen hoe de exploitatie van de welzijnsorganisatie weer gezond kan worden gemaakt. Van Deventer blijft als staffunctionaris wel in dienst van SWV.

De problemen en de rigoureuze aanpak van het bestuur zijn opmerkelijk, aangezien SWV onder leiding van Allart van Deventer tot voor kort een financieel gezonde organisatie leek die degelijk welzijnswerk verrichtte. Zo zijn er in Velsen-Noord, IJmuiden-Zeewijk en Santpoort-Noord nieuwe accommodaties gerealiseerd. Mogelijk waren er hierdoor in het afgelopen boekjaar meer uitgaven dan inkomsten. Voor zover bekend was er voor 2015 geen sprake van substantiële tekorten bij SWV.

(Foto: directeur Allart van Deventer (rechts) met welzijnswethouder Robert te Beest in betere tijden: samen verrichtten zij in 2015 de opening van dorpshuis Het Terras in Santpoort.)

[gss type=”slideshow” ids=”10256″]