Connexxion past dienstregeling aan

Connexxion past dienstregeling aan
RTV Seaport

Rijkswaterstaat voert in de periode van zaterdag 16 april 2016 tot naar verwachting medio januari 2017 een grootscheepse renovatie uit aan de Velsertunnel. Connexxion zorgt voor een aangepaste dienstregeling om de hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Ook op enkele andere buslijnen in de regio is sprake van een gewijzigde dienstregeling.

Lijn 2 (Haarlem Spaarnwoude – Station – Delftplein v.v.)
Vanaf 16 april aangepaste vertrektijden in de ochtendspits zorgen voor een betere aansluiting op de trein op station Haarlem.

Lijn 3 (Haarlem Schalkwijk – Driehuis – IJmuiden v.v.)
In Driehuis wordt vanaf 16 april de nieuwe halte Van den Vondellaan in gebruik genomen. Deze halte ligt, komende vanuit IJmuiden, dichterbij station Driehuis en dus dichterbij voor overstappende reizigers.

Aangepaste route lijn 73 (Haarlem – Uitgeest v.v.)
Vanaf 16 april 2016 rijdt lijn 73 twee keer per uur vanaf de halte Velserbroek Centrum door naar station Santpoort-Noord. De overige twee ritten eindigen bij de halte Velserbroek Centrum. Op station Santpoort-Noord is een goede aansluiting op de trein naar Beverwijk met een overstaptijd van ca. 6 minuten. Op station Beverwijk sluit de trein weer aan op de busdiensten in Beverwijk en omgeving. Vanaf station Beverwijk rijdt lijn 73 volgens de vertrouwde dienstregeling naar Uitgeest, alleen het nummer van de lijn verandert in 573. Voor busreizigers op het traject Velserbroek – Beverwijk betekent dit een extra reistijd van 8 minuten. Dit is inclusief de overstaptijd op de trein in Santpoort-Noord.

De halte Velsen-Noord, Velsertraverse vervalt gedurende de afsluiting van de Velsertunnel. Reizigers wordt geadviseerd als alternatief gebruik te maken van de nieuwe buslijn 77 of van de bushalte bij het station in Beverwijk.

Aangepaste route lijn 74 (IJmuiden – Heemskerk v.v.)
Vanaf 16 april 2016 sluit lijn 74 aan op de Velserpont in Velsen-Zuid. In IJmuiden gaat lijn 74 dan drie keer per uur rijden in plaats van de gebruikelijke twee keer per uur. Er is dan bij de halte De Noostraat een goede aansluiting op de Velserpont die drie keer per uur vaart. De bus vaart niet mee op de pont. Op het traject van de Velserpont in Velsen-Noord naar station Beverwijk rijdt de nieuwe buslijn 77. Deze bus rijdt overdag drie keer per uur en ’s avonds en op zondag twee keer per uur. Lijn 77 rijdt door Velsen-Noord met een bushalte aan de Wijkerstraatweg.

In Beverwijk is bij het station aansluiting op de trein en de overige buslijnen in de regio.

Voor busreizigers op het traject IJmuiden – Beverwijk betekent dit een extra reistijd van ongeveer 10 minuten.Vanaf station Beverwijk rijdt lijn 74 volgens de vertrouwde dienstregeling naar Heemskerk Meerstate, alleen het nummer van de lijn verandert in 574.

Als gevolg van de reconstructie van de Lange Nieuwstraat wijzigt de route van lijn 74 in IJmuiden en rijdt de bus een lus. Hierdoor blijft zowel het centrum als de Velserpont goed bereikbaar.

De halte Velsen-Zuid, Beeckestijn vervalt gedurende de afsluiting van de Velsertunnel. De overige haltes van lijn 74 in Velsen-Zuid blijven bereikbaar met lijn 82 (IJmuiden – Amsterdam).

Reizigers die van IJmuiden naar Alkmaar of Hoorn reizen wordt geadviseerd vanuit IJmuiden naar station Driehuis te reizen met lijn 3 of lijn 75. Tot de bushalte Driehuis,
van den Vondellaan. De stoptrein in Driehuis rijdt via Uitgeest door naar Alkmaar en Hoorn.

Lijn 75 (Haarlem – Driehuis – IJmuiden v.v.)
In Santpoort-Noord worden per 16 april de bushaltes Broekbergenlaan en Kruidbergerweg samengevoegd. De nieuwe halte heet Hagelingerweg. De halte in de richting Haarlem ligt nu ter hoogte van het Burgemeester Weertsplantsoen. De haltes aan beide zijden van de weg zijn nu ingericht conform de eisen van een HOV-halte (Hoogwaardig Openbaar Vervoer).
In Driehuis wordt de nieuwe halte Van den Vondellaan in gebruik genomen. Deze halte ligt, komende vanuit IJmuiden, dichterbij station Driehuis en dus dichterbij voor overstappende reizigers.
Lijn 75 stopt voortaan ook bij de halte Driehuis, Waterloolaan.

Lijn 80 (Zandvoort – Haarlem – Amsterdam Busstation Elandsgracht v.v.)
Vanaf 16 april aangepaste vertrektijden op zaterdagavond.

Lijn 280 (Amsterdam Busstation Elandsgracht – IJmuiden Dennekoplaan v.v.)
Vanaf 16 april is de route aangepast vanwege de afsluiting van de Leidsebrug bij het Leidseplein. De ritten beginnen nu op de tijdelijke halte Leidseplein aan de Stadhouderskade ter hoogte van de Leidsebrug.

Lijn 573 (Beverwijk – Heemskerk – Uitgeest)

Tussen station Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest rijdt lijn 73 de vertrouwde dienstregeling. Wel verandert het lijnnummer tijdelijk naar 573.

Lijn 574 (Beverwijk – Heemskerk)
Tussen station Beverwijk en Heemskerk Meerstate rijdt lijn 74 de vertrouwde dienstregeling. Wel verandert het lijnnummer tijdelijk naar 574.

Compensatieregeling jaarabonnementshouders
Voor houders van een Randstad Noord Zone Jaarabonnement van Connexxion die minimaal drie keer per week met de bus reizen op het traject Velserbroek – Beverwijk wordt een speciale compensatieregeling in het leven geroepen. Bestaande jaarabonnementhouders ontvangen hierover een persoonlijke brief.