Veel tankstations in overtreding

Veel tankstations in overtreding
Overtredingen bij tankstations.

Vorig jaar constateerde de Omgevingsdienst IJmond (voorheen dienst Milieubeheer) binnen het werkgebied 330 overtredingen bij 84 tankstations. Landelijk is er naar verluidt een trend zichtbaar waarbij tankstations milieuvoorschriften onvoldoende naleven. De Omgevingsdienst IJmond controleert in de IJmond, Zuid Kennemerland en Waterland of bedrijven de milieuregels naleven. In 2015 was dit bij in totaal 84 tankstations. Bij 28 van deze tankstations werd ook LPG afgeleverd. De meeste overtredingen binnen het werkgebied van de omgevingsdienst hadden betrekking op het afleveren van brandstof, de ondergrondse tanks en bodembescherming. Na de controle wisten de tankstations 80% van de overtreding direct te beëindigen. Bij 9 loopt de termijn van de eerste aanschrijving door in 2016. Ondanks het grote aantal overtredingen, was het bij maar twee bedrijven nodig om een voornemen last onder dwangsom op te leggen. Dit jaar worden de tankstations opnieuw gecontroleerd, zo meldt de omgevingsdienst.