Vijf vragen over het associatieverdrag

Vijf vragen over het associatieverdrag

Over een kleine drie weken mogen de kiesgerechtigden inwoners van Velsen naar de stembus voor het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Maar wat betekent het verdrag en waar kun je op 6 april over stemmen? Vijf vragen.

1.Wat houdt het associatieverdrag in?
Het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne is een politiek akkoord. Deelnemende partijen spreken erin af economisch en politiek meer te gaan samenwerken. Het verdrag bestaat in totaal, exclusief bijlagen, uit 486 artikelen. Het grootste gedeelte van de inhoud gaat over handel.

Politieke samenwerking betreft bijvoorbeeld het verbeteren van de mensenrechtensituatie, bevordering van de veiligheid en het versterken van de democratie. Economische samenwerking richt zich om investeringen en handel goedkoper of eenvoudiger te maken. Andere belangrijke onderdelen zijn het intensiveren van de samenwerking op het gebied van justitie en veiligheid, duurzame ontwikkeling en het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens.

Het is belangrijk te onthouden dat een mogelijk lidmaatschap van Oekraïne tot de EU geen onderdeel uitmaakt van het associatieverdrag.

2. Waarvoor ga ik stemmen?
Op het stembiljet staat de volgende vraag:

Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

De Eerste en Tweede Kamer zijn al met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kan de kiezer laten weten of hij of zij het daarmee eens is of niet. Kijk ook op deze website voor voor- en tegenargumenten.

3. Waar kan ik stemmen?
In Velsen kan er op 32 locaties worden gestemd. De stembureaus zijn open van 07.30 – 21.00 uur. Kijk voor een volledig overzicht op de gemeentelijke website.

4. Wat gebeurt er met de uitslag van het referendum?
Een raadgevend referendum over verdragen en wetten bestaat sinds 1 juli 2015. Pas bij een opkomst van meer dan 30 procent van de kiesgerechtigden wordt de uitslag geldig verklaard. Bij een raadgevend referendum zijn de resultaten een advies aan de regering: de uitslag is dus niet bindend.

Hoewel de regering en het parlement de resultaten naast zich neer mogenleggen, heeft het kabinet echter wel aangegeven de uitslag “zeer serieus” te nemen. Het definitieve verdrag treedt pas in werking als iedere deelnemende partij er uitdrukkelijk mee in heeft gestemd: Oekraïne, alle EU-lidstaten, de EU en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 

5. Met welke landen heeft Europa dit soort overeenkomsten nog meer?
De Europese Unie heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, onder meer met Noorwegen, IJsland, Macedonië, Marokko, Egypte en Zuid-Amerika. De inhoud van deze overeenkomsten zijn echter allemaal verschillend.