“Informatieflyer referendum sturend”

“Informatieflyer referendum sturend”

De gemeenteraadsfractie van Velsen Lokaal vindt dat de informatieflyer over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne niet objectief is. De politieke partij heeft dinsdag vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). 

“Het is onaanvaardbaar”, stelt fractievoorzitter Nathanael Korf. “Juist de gemeentelijke overheid hoort een volstrekt neutrale houding aan te nemen in dit democratische proces.”

Op 6 april mag Nederland naar de stembus voor het referendum voor het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Deze week zijn de stempassen bij de Velsense kiesgerechtigden bezorgd. Bij de stempas is door de gemeente een flyer gevoegd met informatie over het referendum en het associatieverdrag.

Militaire samenwerking
In de flyer wordt over het associatieverdrag het volgende geschreven:

“In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.”

In het verdrag zijn ook afspraken over militaire samenwerking opgenomen, maar deze informatie wordt niet genoemd. Velsen Lokaal vindt dat niet objectief. “Omdat bepaalde onderdelen van het verdrag niet in de samenvatting worden genoemd en alleen de voordelen van het verdrag worden genoemd, is deze flyer niet neutraal”, aldus Korf. “Dat vinden niet alleen wijzelf, maar we hebben al verschillende mailtjes van Velsenaren gehad die klagen over de inhoud van de flyer.”

Open kaart
De partij had liever een brief gezien zonder inhoudelijke informatie. “Als er dan toch inhoudelijk op het associatieverdrag ingegaan moet worden, speel dan volledig open kaart en noem de belangrijkste argumenten van de voor- en tegenstanders”, meent Korf. “Dat is transparant. Nu lijkt de gemeente de politieke belangen van de voorstanders van het associatieverdrag te dienen.”

Korf vraagt het college van B&W om de tekst van de flyer en van de tekst op de website te wijzigen en/of aan te vullen. Ook wil hij weten hoe de tekst tot stand is gekomen. Volgens hem moeten de Velsense kiezers zelf zonder druk vanuit de gemeente hun keuze kunnen bepalen.