Geld voor vrijwillig natuurbeheer

Geld voor vrijwillig natuurbeheer
Foto Maarten van Cleef

Organisaties en vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De Provincie Noord-Holland stelt in 2016 € 45.000 beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’. Aanvragen kunnen van 1 tot en met 31 maart 2016 ingediend worden. De uitslag wordt uiterlijk 25 april bekend gemaakt.

Opvallende ideeën die vorig jaar een bijdrage kregen zijn: eetbare tuinen in Alkmaar, Amsterdam en Schoorl. Projecten die natuur met zorg en gezondheid combineren door bijvoorbeeld demente ouderen naar buiten te nemen of zorgcliënten onder begeleiding een recreatiegebied te helpen beheren. Dit soort projecten kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds.

Kijk voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op www.landschapnoordholland.nl/betrekkenbijgroen of neem contact op met Landschap Noord-Holland, per e-mail info@landschapnoordholland.nl.