Raadsplein TV LIVE 25 februari 2016

Raadsplein TV LIVE 25 februari 2016

De onderwerpen van de raadsvergadering van 25 februari waren uiteenlopend en interessant. De vergadering beloofde dat echter niet te worden, want deze onderwerpen stonden geagendeerd als hamerstukken zonder debat of zelfs maar een stemverklaring. Gelukkig zorgden insprekers (over een ongeoorloofde dierenartsenpraktijk en voetpad langs de HOV), vragen van raadsleden (over Kennemerlijn NS en vertrek directeur Woningbedrijf) en twee moties (over het aantal evenementen in Spaarnwoude en de arbeidsvoorwaarden in de thuiszorg) en het gedrag van sommige raadsleden toch voor een onderhoudende avond.