Postzegelavond

Maandag 15 februari organiseert de Postzegel Vereniging IJmuiden een postzegelavond in De Bolder, Bloemstraat 124 IJmuiden. Vanaf  19.45 uur kan men terecht. Neem gerust uw postzegelboeken mee om te ruilen c.q. verkopen. Wilt u meer inlichtingen neem dan na 18.00 uur  contact op met (06) 4180 4330.