Bestuurswisseling bij Stichting OIG/IHD

Bestuurswisseling bij Stichting OIG/IHD
Foto: RTV Seaport / Ton van Steijn

De stichting OIG/IHD is al ruim 50 jaar actief in Velsen met een veelheid aan ontspanningsactiviteiten voor en het vervoer van inwoners met een beperking. Daarmee wordt bevorderd dat deze groep langer actief kan blijven deelnemen aan de maatschappij.

Enkele bestuursleden treden af, terwijl er al langer een andere vacature open stond in het bestuur. Per 1 februari 2016 is de voorzittershamer in handen gesteld van Johan van Ikelen en vervult Kees Maas het secretariaat. Frans Tillemans en Henk Stutvoet zijn als algemeen lid tot het bestuur toegetreden.

OIG/IHD draait volledig op vrijwilligers en ontvangt geen overheidssubsidie. Voor haar inkomsten is zij in belangrijke mate afhankelijk van de opbrengst van de 12 kledingcontainers die over de gemeente verspreid zijn. Het is dus van belang die kledingopbrengsten voor langere termijn te borgen. Daarover wordt onderhandeld met de gemeente, maar ook worden alle inwoners van Velsen uitgenodigd om hun oude kleding juist in de OIG/IHD containers te deponeren.