Aantal winkelcentra moet flink omlaag

Aantal winkelcentra moet flink omlaag

Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten zullen zowel lokaal als regionaal flink samen moeten werken om de uitdagingen waarvoor de middenstand in de IJmond staat het hoofd te kunnen bieden. Dat was de boodschap van de opstellers van de regionale structuurvisie detailhandel IJmond, maandagavond tijdens een drukbezochte presentatie in de raadzaal van de gemeente Beverwijk.
Want er is wel wat aan de hand. De IJmond is het lelijke eendje van de provincie als het om aantrekkelijk winkelen gaat. Met dertig winkelcentra en in totaal 290 000 m2 is er veel te veel winkeloppervlakte in de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Het gevolg is dat er te weinig wordt geïnvesteerd, een belangrijk deel verpaupert en maar liefst 15% leeg staat. De gemiddelde leegstand in Noord-Holland ligt met 7% veel lager.

Het advies is dan ook om te streven naar veel minder vierkante meters en slechts twintig winkelcentra, die als kansrijk worden gezien. Dat wil niet zeggen dat de winkels die daarbuiten liggen dicht moeten, haastten de onderzoekers van het bureau City Works zich te zeggen. Er zijn immers genoeg voorbeelden van uitstekende ondernemers in minder goede winkelgebieden. Wel zouden het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en investeringen zich moeten richten op de kansrijke centra. In Velsen worden de Lange Nieuwstraat in IJmuiden, die wel veel compacter zou kunnen worden, en Santpoort-Noord als de meest kansrijke winkelgebieden gezien. Daarnaast zijn Velserbroek, Velsen-Noord, Santpoort-Zuid en de Zeewijkpassage degelijke boodschappencentra.
Het ontlokte voorzitter Harald Heijmerikx van de winkeliersvereniging van de Kennemerlaan de opmerking dat zijn winkelstraat op dit moment vitaler is dan de Lange Nieuwstraat en ook prima als hét centrum van IJmuiden zou kunnen fungeren. Piet Schouten van de laatstgenoemde winkelstraat vreest dat zonder substantiële middelen deze detailhandelsvisie het zoveelste rapport zal zijn dat
De heer Geels van de gelijknamige Meubelwinkel aan de Zuid-Arcade maakte zich vooral zorgen om alle ingrijpende bouwplannen zoals de renovatie van de Lange Nieuwstraat, de afsluiting van de Velsertunnel en de aanleg van de nieuwe zeesluis, die de bereikbaarheid van IJmuiden en daarmee van de winkels ernstig beperken. Daarover leest hij niets in het conceptrapportage, terwijl voor diverse ondernemers het water nu al aan de lippen staat.

De twee vertegenwoordigers van City Works konden hem geen ander antwoord geven dan dat de structuurvisie detailhandel is gericht op de langere termijn. Ook lukte het hen niet om een reactie te krijgen van de diverse vastgoedeigenaren in de zaal. Wel vroeg Martijn Mewe, de kersverse voorzitter van de Winkelstichting Plein ’45, of er voorbeelden van geslaagde revitaliseringen van winkelcentra elders in het land zijn te geven. Met enige moeite kon het tweetal het winkelcentrum van Zaandam, de binnenstad van Den Haag en het qua omvang met Heemskerk en Beverwijk te vergelijken Pijnacker noemen.

De avond werd afgesloten door twee van de drie wethouders economische zaken, die aankondigden dat het rapport nu in de drie gemeenteraden zal worden behandeld en vastgesteld, waarna er lokale en regionale uitwerkingen volgen.