Noodkreet Open Tafel voor ouderen

Noodkreet Open Tafel voor ouderen

Sinds jaar en dag wordt er in wijkcentrum de Hofstede voor senioren uit de wijk Velserbroek op vrijdag, en 1x per maand op dinsdag, gekookt door vrijwilligers. Zo’n 60 senioren maken elke week gebruik van deze betaalbare service. Het samen eten voorkomt eenzaamheid onder ouderen en het vervult dan ook een enorm belangrijke rol.

De spil van deze activiteit zijn de vrijwillige koks die zich met hart en ziel inzetten om ouderen een goede en lekkere maaltijd te bezorgen. Het tekort dreigt nu zo nijpend te worden dat we genoodzaakt zijn om de Open Tafel in frequentie terug te gaan brengen dan wel deels te stoppen.

Laat ouderen in Velserbroek niet in de steek en help ons een goed lopende activiteit voor ouderen in stand te houden! Voor informatie over dit dankbare en uitdagende vrijwilligerswerk en reacties kunt terecht bij beheerder Marcel Stam op telefoonnummer 0235386528 of marcelstam@welzijnvelsen.nl