Twee Bolderavonden

Voor het seizoen 2016 zijn er weer de bolderavonden georganiseerd op 27 januari en 3 februari. De avonden worden georganiseerd door de Hervormde Gemeente IJmuiden-West en de Oud-Katholieke parochie van de hh Engelmudus en Adelbertus. Ze zijn laagdrempelig en voor een ieder toegankelijk. Op deze avonden wordt de Geloofsbelijdenis in de praktijk van vandaag behandeld en besproken en hoe we deze beleven. Gespreksleiders zijn pastor H.Münch en ds.C.Haasnoot. We beginnen om 19.00 uur met een eenvoudige maaltijd waarna we om 20.00 uur beginnen met het bespreken van het onderwerp. Zaal open om 18.30 uur