Stage tijdens Dorpsfeest Velsen-Noord

Stage tijdens Dorpsfeest Velsen-Noord
RTV Seaport/Sjoerd Dekker

De ‘Vrienden van Velsen-Noord’ zijn zich aan het voorbereiden op het aankomende Dorpsfeest. Het programma staat al deels vast, maar de lege plekken kunnen nog worden opgevuld.

Scholieren kunnen vorm geven aan deze lege plekken, door middel van het bedenken en organiseren van activiteiten. Hierdoor vervullen de leerlingen hun opdracht voor de maatschappelijke stage. Ook niet-scholieren kunnen zich aanmelden voor organisatie en hand-en-spandiensten. Het Dorpsfeest wordt gehouden op 17, 18 en 19 juni en aanmelden kan via de Facebookpagina (vriendenvanvelsennoord) of bij Karin Koks (06-55735396)