Mogelijke doorstart Eigenwijs

Mogelijke doorstart Eigenwijs

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Eigenwijs Musicalkids Velsen wil dat de musicalvereniging ook na de productie van ‘Doornroosje’ blijft bestaan. Dit is gebleken uit de stemmingsronde tijdens de vergadering op 13 december, die een voortzetting was van de bijeenkomst op 17 november.

Uiteindelijk hebben zich potentiële nieuwe bestuursleden gemeld. Afgesproken is dat het huidige bestuur zorgdraagt voor de lopende productie tot en met de voorstellingen van ‘Doornroosje’ op 8 en 9 april in Stadsschouwburg Velsen. De eventuele nieuwe bestuursleden gaan onderzoeken of een doorstart reëel is. De uitvoeringen van ‘Doornroosje’ zijn daarmee gegarandeerd.

Het voorstel tot opheffing is voorgelegd omdat na ruim drie jaar van actieve werving onder de ouders van de leden, geen opvolging werd gevonden voor vacant komende bestuurstaken en omdat maatschappelijke veranderingen de financiën van de vereniging onder druk zetten.