Noodfonds Velsen gaat in 2016 door

Noodfonds Velsen gaat in 2016 door
Noodfonds Velsen

Sinds de start van het Fonds in september 2013 is veelvuldig beroep gedaan op hun ondersteuning. Noodfonds Velsen (NFV) geeft hulp in de vorm van informatie, geld, lening of in natura aan inwoners van Velsen, die aantoonbaar in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening.

Het NFV doet dit met bemiddeling van professionele hulpverleners en werkt daartoe nauw samen met de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Leger des Heils en andere hulporganisaties. Daarnaast is er samenwerking met leveranciers van tweedehands goedere en ondernemers in Velsen die hun diensten beschikbaar stellen.

De verwachting is dat het bestaan van het Noodfonds ook in 2016 een bittere noodzaak blijft. NFV ontvangt geen subsidie en is in zijn werk afhankelijk van donaties van het bedrijfsleven, fondsen, kerken en particulieren. Vrijwilligers van het NFV hopen dan ook dat dit bericht aanzet tot kleine of grotere schenkingen zodat zij Velsenaren in financiële nood kunnen blijven helpen.

Meer informatie over het fonds is te vinden op www.noodfondsvelsen.nl.
Giro: NL94 RABO 0116 6605 54 van de Stichting Welzijn Velsen o.v.v. Noodfonds Velsen.