Statushouders naar Missiehuis

Statushouders naar Missiehuis
FOTO : RTV Seaport / Ton van Steijn

De gemeente Velsen wil vanaf april 2016 een groep van maximaal 80 statushouders gaan huisvesten in het Missiehuis in Driehuis. Naast het huisvesten van statushouders in sociale huurwoningen en gemeentelijke panden biedt het Missiehuis meer mogelijkheden om aan de taakstelling om statushouders te huisvesten te (blijven) voldoen. Maar ook om statushouders tijdelijk te huisvesten die in afwachting zijn van een woning in een andere gemeente uit de regio (wachtkamer). Ook kan hierdoor de instroom van statushouders op de sociale woningmarkt in Velsen meer geleidelijk plaatsvinden.

In november 2015 verblijven er landelijke bijna 45.000 asielzoekers in de opvang, waaronder ongeveer 16.000 statushouders. Deze statushouders zijn in afwachting van een woning in een gemeente in Nederland. De gemeente Velsen is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en wil voldoen aan haar taakstelling om statushouders te huisvesten. Zowel dit jaar als ook de volgende jaren.

Tot nu toe worden statushouders in Velsen verspreid over meerdere locaties in Velsen. Dit gebeurt zowel in panden van de woningcorporaties als in panden die in gemeentelijk bezit zijn.
Sinds kort zijn er ook afspraken mogelijk met de het Rijksvastgoedbedrijf. Panden van de Rijksoverheid die leeg staan kunnen, onder voorwaarden, gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen met een verblijfstatus ( statushouders. Het Missiehuis in Driehuis is zo’n pand. De mogelijkheden hiervan zijn onderzocht waaruit blijkt dat het Missiehuis voor een periode van 7 tot 10 jaar huisvesting kan bieden aan ongeveer 80 statushouders.

Het college heeft de sterke voorkeur om in het Missiehuis niet alleen statushouders te plaatsen maar ook andere inwoners van Velsen die op zoek zijn naar een huurwoning. Echter, deze mogelijkheid is door het RVB uitgesloten. Deze panden mogen alleen gebruikt worden voor de opvang van statushouders.

De gemeente blijft ook zoeken naar bestaande en nieuwe bebouwing voor wat betreft (tijdelijke) huisvesting voor statushouders in Velsen.

[gss type=”slideshow” ids=”12947,12946,12945″]