RaadspleinTV: LIVE 26 november 2015

RaadspleinTV: LIVE 26 november 2015

Hoewel onderwerpen zoals bestemmingsplan Velsen-Noord en het milieubeleidsplan zich er wel voor leenden, ging het door de moties en amendementen in de raadsvergadering van 26 november bepaald niet over hoofdlijnen. De indieners dachten daar natuurlijk anders over. Oordeelt u zelf. Voorafgaand een interview met Peter Stam over zijn opmerkelijke overstap: na een jaar eenmansfractie PWZ keerde hij terug in de fractie van Velsen Lokaal.