Nieuwe Bosbeekschool ingebruik

Leerlingen en leerkrachten van de Bosbeekschool zijn maandag in hun nieuwe schoolgebouw in Santpoort-Noord begonnen. Het nieuwe gebouw is deels nog het oude gebouw. Het authenthieke trappenhuis uit 1922 met de glas-in-loodramen en het originele tegelwerk zijn in de nieuwbouw behouden.

Alle lokalen zijn splinter nieuw en hebben een eigen kamertje waar kinderen apart kunnen werken. Oranje en hemelblauw zijn de steeds terugkerende kleuren door de hele school.Het kleuterspeellokaal heeft wanden die gedeeltelijk kunnen worden verwijderd waardoor een grote aula ontstaat.

Het team is erg trots op de nieuwbouw. Maandag kregen de kinderen weer les in hun nieuwe lokaal en vanaf ‘s middags uur waren ouders en omwonenden welkom om de nieuwe school van binnen te bewonderen. Foto’s zijn te bekijken op rtvseaport.nl en tijden ‘In Beeld’ pop dit TV kanaal!