Extra raad over opvang vluchtelingen

Extra raad over opvang vluchtelingen
Wikipedia.com Janericloebe

Maandagavond is er een extra raadsvergadering over de opvang van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in de gemeente Velsen en de regio Kennemerland. RTV Seaport zendt deze vergadering rechtstreeks uit, de voorbeschouwing begint om 19:20 uur.

De gemeente Velsen wil samen met de omliggende gemeentes zogenaamde ‘wachtkamers’ creëren. Dit is tijdelijke huisvesting voor asielzoekers die al langer in Nederland zijn en inmiddels de vluchtelingenstatus hebben gekregen, maar nog in de AZC’s zitten omdat ze nog niet gehuisvest kunnen worden. Hierdoor zijn de AZC’s overvol en kunnen nieuwe vluchtelingen er niet meer bij.

Met het aanbieden van de wachtkamers willen de gemeentes in de regio Kennemerland de doorstroom van vluchtelingen in Nederland op gang helpen. In een collegebericht geven burgemeester en wethouders van Velsen aan dat zij al enkele locaties op het oog hebben die hiervoor geschikt zijn. Als het aan het college en de regio ligt, zal er in Velsen daarnaast geen noodopvang komen. Dit is mogelijk wel het geval in Heemskerk.

Gemeentelijke woningen
Daarnaast wil de gemeente Velsen vier huizen beschikbaar stellen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning, in een periode van maximaal twee jaar. In de woningen kunnen vermoedelijk 16 tot 20 statushouders worden gehuisvest.

“Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet onevenredig te belasten, wordt er gekeken naar andere oplossingen. De beste mogelijkheid is om deze statushouders tijdelijk te huisvesten in beschikbare woningen die nu van de gemeente Velsen zijn. Van daaruit gaan statushouders dan geleidelijk door naar sociale huurwoningen. Daarnaast kijken we ook naar andere mogelijkheden, zoals (woon)panden van derden of locaties waar nieuwe tijdelijke huisvesting kan worden gerealiseerd”, aldus de gemeente op haar website.

Drie van de vier woningen die de gemeente beschikbaar wil stellen, zijn echter te duur voor de laagste inkomstencategorie. Asielzoekers kunnen deze huurprijzen van hun bijstandsuitkering niet betalen. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom de huurprijs naar beneden stellen tot maximaal €618,24, maar daarvoor heeft het college goedkeuring nodig van de raad. Ook vraagt het college aan de gemeenteraad of zij een generiek besluit kan nemen over de situatie. Als er in de toekomst zich eenzelfde soort kwestie voordoet, hoeft het college niet opnieuw toestemming te vragen.

Welke locaties kunnen dienen als wachtkamer en om hoeveel vluchtelingen het hierbij gaat, komt mogelijk vanavond ter sprake in de extra raadsvergadering.