Bouw nieuwe zeesluis kan van start

Vorige week is de procedure voor de financiering afgerond voor de aanleg van de Nieuwe grote Zeesluis IJmuiden. Met een afmeting van 500x70x18 m wordt dit de grootste zeesluis ter wereld; kosten ruim 500 miljoen. “Tijdens de aanleg wordt de hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer tot het minimum beperkt. Zo blijft de wegverbinding Noord/Zuid gehandhaaft en blijven de sluizen beschikbaar voor het scheepvaartverkeer” zegt Jan Rienstra omgevingsmanager van Rijkswaterstaat.

De voorbereiding is inmiddels gestart. Bij de Kleine Sluis wordt gewerkt aan een nieuw clubhuis voor duikteam IJmond en roeivereniging de Stern wordt te zijner tijd verplaatst naar Spaarnwoude.

Met de bouw zijn 500 a 600 arbeidsplaatsen gemoeid. De planning is dat de Nieuwe Sluis oktober 2019 in gebruik wordt genomen.