Numismatische Kring Kennemerland

Maandag 21 september houdt de Numismatische Kring Kennemerland haar maandelijkse bijeenkomst in Het Terras, Drinkgeverlaan in Sanpoort-Nooord.

Op deze avond is een veiling met vele kavels,  die men voorafgaande aan de veiling  kan bekijken.

Vanaf ca. 19.00 uur is de zaal open, toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u bellen met (023) 538 3754 of (06) 2640 4240.