Raadsplein: LIVE Perspectiefnota

Raadsplein: LIVE Perspectiefnota

De behandeling van de Perspectiefnota 2015 over de hoofdlijnen van het beleid voor het komende jaar nam twee raadsvergaderingen in beslag; donderdag 18 en 25 juni.
Het hoogtepunt kwam aan het einde van de tweede avond en had eigenlijk niets met de perspectiefnota te maken. Zie de levendige samenvatting van 54 minuten.