Raadsplein TV: Sessies

Raadsplein TV: Sessies
RTV Seaport / Sjoerd Dekker

Donderdag 17 juni was een volle avond met raadsessies over het Kleinschalig Opdrachtgeverschap, de voormalige KPN-locatie, de Structuurvisie, het bestemmingsplan Spaarnwoude, het Kunstencentrum Velsen, de eerste bestuursrapportage 2015 en de jaarstukken 2014. Zie de korte en bondige reportage.