Commentaar: Telstar-tribune is koopje

Commentaar: Telstar-tribune is koopje
RTV Seaport/Ron Pichel

De voorgenomen aankoop van de Westtribune van Telstar door de gemeente Velsen houdt de lokale gemoederen flink bezig. Er is tot in de landelijke pers al veel over geschreven en gepraat, waarbij de feiten niet altijd klopten. Dat is begrijpelijk, want een deel van de stukken is geheim omdat het marktgevoelige informatie betreft.

Redactioneel commentaar, door onze politiek verslaggever 

Bij het sluiten van een vastgoeddeal is het niet verstandig als iedereen in je kaarten kan kijken. Dat is afgelopen donderdag nog eens bevestigd door de gemeenteraad; ook al staat dit op gespannen voet met het principe van openbaarheid van bestuur.

Meer dan een tribune
Het gebouw is overigens veel meer dan een tribune met 2000 overdekte zitplaatsen, het omvat ook de sportschool en fysiotherapie van Careworks en de kantoren, kleedkamers, het spelershome, de keuken en de twee royale businessruimtes van de Velsense profclub. Het bouwwerk is het fysieke hart van Telstar. Als de Westtribune wegvalt, is betaald voetbal in Velsen-Zuid voltooid verleden tijd. En daarmee ook alles wat daaraan vast zit: van de ontmoetingsplaats van bedrijven en instellingen tot de maatschappelijke functie van de club en het stadion, die steeds belangrijker is geworden.

Daarom wordt de voorgenomen aankoop door velen gezien als directe steun aan Telstar en het betaald voetbal, met alle emoties die daarbij om de hoek komen kijken. Dat is begrijpelijk en tot op zekere hoogte ook juist, maar strikt genomen is de club geen partij. De Westtribune wordt niet gekocht van Telstar, maar van de curator die af wil van de failliete boedel van voormalige eigenaar Memid Investments. Deze situatie duurt al jaren en houdt de betrokken partijen in een wurggreep. Ook de gemeente, want die is eigenaar van de grond waarop de tribune staat.

Goedkoper dan een villa
De gemeente heeft nu het aanbod om de tribune voor 740.000 euro te kopen. Telstar wil hieraan 50.000 bijdragen. Daarnaast is er dan nog zo’n 170.000 euro nodig voor aankoop van de boedel en (deels achterstallig) onderhoud. Een hoop geld, al is het een koopje voor zo’n gebouw. Voor een beetje villa in Velsen-Zuid moet meer worden betaald. En dan is er meestal ook nog onderhoud aan nodig. Voor de vastgoedportefeuille van gemeente is zo’n bedrag klein bier; een kade of theater langs het kanaal, een informatiecentrum aan de kust, een sporthal in Zeewijk of een willekeurig ander sportcomplex is al snel veel duurder.

Wat krijgt de Velsen burger ervoor terug als de gemeente de Westtribune koopt? Een gebouw dat kan worden verhuurd aan Telstar en daarmee zichzelf op termijn terugverdient. En een prima uitgangspositie, mocht deze club onverhoopt ter ziele gaan. Want dan is de gemeente vrij om op die plek te doen wat ze wil. Het ontwikkelen van een lucratieve woonwijk is dan een van de mogelijkheden. Daar zal het bestemmingsplan dan vast wel voor worden aangepast.

En wat als de gemeente de Westtribune niet koopt? Dat is niet alleen zeer nadelig voor Telstar, maar waarschijnlijk ook voor de gemeente zelf. Dan kan het gebouw zomaar in handen vallen van een speculant, die jarenlang voor een patstelling kan zorgen en er uiteindelijk flink aan kan verdienen. Want dan moet de gemeente zaken met hem doen, wil ze wat anders met de grond dan er op laten voetballen.

Debat voor de bühne
Er zijn nog wel wat haken en ogen waarover de gemeenteraad de komende weken zal debatteren. Zo is de tribune volgens de fractie van Velsen Lokaal na het faillissement feitelijk al eigendom van de gemeente, omdat die de grond bezit die eronder zit. Volgens deskundigen moet hierbij echter onderscheid worden gemaakt tussen juridisch en economisch eigendom.

Toch lijkt de raadsbehandeling uit te draaien op een debat voor de bühne, wel zo toepasselijk bij de koop van een tribune. De meeste raadsleden zullen beseffen dat het een aanbod is dat niet kan worden geweigerd. Niet alleen omdat zij dan scoren met de redding van Telstar, maar vooral ook omdat ze dan prima zaken doen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Daarmee bewijst ze de lokale samenleving ook een dienst. Het niet kopen van de Westtribune zou bijna getuigen van onbehoorlijk bestuur.

De voorgenomen aankoop van de Westtribune door de gemeente Velsen wordt op donderdag 28 mei behandelend in een raadsessie, waarna het besluit wordt genomen in de raadsvergadering van 11 juni. RTV Seaport zal deze twee bijeenkomsten in de Raadzaal live uitzenden. Beide uitzendingen beginnen om 19:20 uur met een voorbeschouwing.