Raadsplein TV: Live

Raadsplein TV: Live

Geheimhoudingen, spookaansluitingen, gevaarlijke stenen en waterstof – dat waren de belangrijkste sleutelwoorden van de raadsvergadering op 21 mei. Drie insprekers, twee moties en één raadsvraag namen daarbij aanzienlijk meer tijd in beslag dan de agenda zelf.