Geen kans meer voor Fast Flying Ferry

Geen kans meer voor Fast Flying Ferry
RTV Seaport / Ron Pichel

De provincie ziet definitief geen heil in een nieuwe snelbootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam. Dat blijkt uit het nieuwe coalitie-akkoord dat vandaag is verschenen. “Wij zien op dit moment geen kansrijke ontwikkelingen voor personenvervoer over water”, stellen de partijen.

Eerder dit jaar leek er nog hoop te zijn voor de in 2014 afgeschafte Fast Flying Ferry. Het provinciebestuur stemde in en besloot dat de veerdienst ‘in één of andere vorm’ weer terug moest komen.

Het college wil in de komende periode echter volledige focus op goederentransport. “Personenvervoer over water zal daarom alleen bezien worden vanuit toeristisch recreatief oogpunt.”