Stichting De Heggerijders

Stichting De Heggerijders is in het leven geroepen om een camping te starten met werkplekken voor mensen die door omstandigheden moeilijk aan het werk kunnen komen. De camping wordt voor gezinnen met een kleine beurs. Om een startkapitaal hiervoor te krijgen, gaat Stichting De Heggerijders een festival houden in Park Velserbeek te Velsen-Zuid. Het is het Heggerijders Festival op 10 mei, moederdag, van 10:00 tot 18:00 uur. Waar jong en oud spellen kunnen doen, kunnen luisteren naar verhalen of kunnen kijken naar de poppenkast.Er is muziek waarop gedanst kan worden, er zijn riddershows en Onstuimig Schuim.
www.heggerijders.com