Raadsplein TV: Sessies

Raadsplein TV: Sessies

Vijf onderwerpen stonden op de agenda: concept ontwerp Structuurvisie, Verordening 7e wijziging APV 2009 bomenkap, Ontwikkeling omgevingsdienst IJmond, Kimo Nederland en België in relatie tot Velsen en het Calamiteitenprotocol Jeugdzorg.