Raadsplein TV: Sessies

Raadsplein TV: Sessies

De Raadsessies op 1 april bestonden uit drie onderwerpen:
Klachtenbehandeling in het sociaal domein en de meerwaarde van een gemeentelijke en/of regionale Ombudsman-functie voor cliënten,
Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015-2016 ‘Duurzaam verbinden’ en Kaderstellende notitie HVC.