Verkiezingen

Op woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland en Hollands Noorderkwartier.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan heeft u twee stempassen ontvangen. Één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing.

Op uw stempas ziet u waar u kunt stemmen.