Raadsplein TV: Live & Sessies

Raadsplein TV: Live & Sessies

Samenvatting van de gecombineerde sessievergadering en raadsvergadering van donderdag 12 februari 2015.

In het programma ziet u de sessie over het ‘Kust Informatie-en Innovatie Centrum’, oftewel het ‘nieuwe’ Pieter Vermeulenmuseun.  Ook is er een interview met twee raadsleden over het parkeernormenbeleid.

Bij de raadsvergadering komen de volgende onderwerpen aan  orde: Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018, bestemmingsplan HOV-tracé.Ook zijn er twee moties vreemd aan de orde van de dag.