Raadsplein TV: Sessies & Live

Raadsplein TV: Sessies & Live

Deze uitzending is een combinatie van:
1. Raadsbrede sessie vergadering:
‘Ruimschoots aandacht wordt besteed aan de stand van zaken drie decentralisaties’

2. Raadsplein reguliere vergadering:
twee insprekers komen aan het woord; Johan Zwakman en Klaas Strooker
en ‘Verklaring van geen bedenkingen voor het project Zeewijkplein te IJmuiden’

Raadslid van de dag is Annekee Eggermont